Ο στόχος μας είναι η δική σας ενημέρωση, διασκέδαση και δημιουργία στο χώρο της μαγειρικής, εστίασης και γαστρονομικής διερεύνησης.

Με την πεποίθηση ότι η φαντασία και το μεράκι αποτελούν τα βασικά συστατικά του ιστό τόπου για την δική σας χρήση, το μόνο που σας ζητούμε είναι να ακολουθείτε τους εξής όρους κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (δομή, σχέδια, εικόνες , κείμενα, λογότυπα, εμπορικά και ηχητικά σήματα, προϊόντα, υπηρεσίες), αποτελούν αντικείμενο προστασίας κατά την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και έτσι απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, λήψη, διανομή, επεξεργασία, μετάδοση, ανάρτηση, διαφήμιση και εν γένει χρήση τους χωρίς την έγγραφη άδεια των Μαγειρικων Απολαύσεων. Οι Μαγειρικές Απολαύσεις θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εγκυρότητα και ακρίβεια σε κάθε πληροφορία, ενημέρωση και στοιχείο του περιεχομένου, ωστόσο δεν έχουν καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Η χρήση του ιστότοπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη και επισκέπτη.

Οι Μαγειρικές Απολαύσεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, επίσης, για την ασφαλή πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους με υψηλά πρότυπα λειτουργίας, ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο στους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτόν και ακολούθως δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την λειτουργία των ιστοτόπων αυτών (συνδέσμων). Η μετάβαση σε ιστότοπους άλλους εκτός των Μαγειρικων Απολαύσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, επισκέπτη. Οι Μαγειρικές Απολαύσεις δεσμεύονται να προστατεύει, με τα μέσα που διαθέτει, το ηλεκτρονικό απόρρητο του χρήστη, επισκέπτη, δεδομένου ότι σκοπός της πολιτικής απορρήτου του είναι η ενημέρωση του χρήστη, επισκέπτη για τους τύπους πληροφοριών που συλλέγει, τον τρόπο χρήσεως των πληροφοριών αυτών και τις σχετικές επιλογές του χρήστη, επισκέπτη. Έτσι, επισημαίνεται ότι οι Μαγειρικές Απολαύσεις δεν ζητούν τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, επισκεπτών για να αποκτήσουν οι τελευταίοι πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Τυχόν διενεργούμενοι διαγωνισμοί που προβάλλονται από τις Μαγειρικές Απολαύσεις γίνονται με ευθύνη του χρήστη και των εκάστοτε διοργανωτών χωρίς να εμπλέκονται, με οποιοδήποτε τρόπο, οι Μαγειρικές Απολαύσεις. Συνεπώς η τυχόν καταχώρηση προσωπικών στοιχείων των χρηστών, επισκεπτών αποτελεί ευθύνη της διακριτικής τους ευχέρειας και αφορά στον δικό τον κύκλο ευθύνης. Κάθε χρήστης, επισκέπτης δικαιούται πρόσβαση σε τυχόν αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία του, καθώς επίσης δικαιούται να αναφέρει με σαφή τρόπο την πρόθεσή του για τροποποίηση, συμπλήρωση ή διαγραφή των στοιχείων αυτών, στο μέτρο που έχουν καταχωρηθεί από τις Μαγειρικές Απολαύσεις.

Μαγειρικές απολαύσεις - Συνταγές μαγειρικής
© Μαγειρικές Απολαύσεις. Created By Siteline

Search